Więcej informacji

Monitoring pojazdów w Orlen KolTrans Sp. z o.o. (Polski Koncern Naftowy ORLEN S. A.) - Warszawa

Orlen KolTrans Sp. z o.o. należy do Grupy Kapitałowej Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S. A. Wywodząca się z Płocka Grupa, jest jedną z największych korporacji przemysłu naftowego w Europie Środkowo-Wschodniej. Zarządzający siedmioma rafineriami w Polsce, Czechach i na Litwie koncern specjalizuje się w przerobie ropy naftowej na benzyny bezołowiowej, olej napędowy, olej opałowy, paliwo lotnicze, tworzywa sztuczne i wyroby petrochemiczne. Płocka firma posiada również największą w Europie Centralnej sieć stacji paliw na terenach Polski, Niemiec, Czech i Litwy. Zakres usług KolTransu obejmuje przewozy kolejowe towarów i paliw, prace serwisowe w obrebie cystern, spedycję oraz nalew i rozładunek produktów rafineryjnych. Z uwagi na zapewnienie stałego wzrostu jakości świadczonych usług Orlen KolTrans z Płocka zakupiła nowoczeny sprzęt do monitorowania taboru kolejowego firmy Elte GPS. Wdrożony sprzęt umożliwia obserwację lokomotyw poprzez system GPS oraz zapis i archiwizację trasy ich przejazdu. Poza tym dzięki zapisywanym w archiwum danym można na ich podstawie wykonywać analizy bądź statystyki służące do kontroli i rozliczeń. Dodatkowo oprócz informacji o lokalizacji lokomotywy system GPS - SMOK odbiera sygnały z dodatkowo zainstalowanych w lokomotywie akcesoriów. Płocka firma zainstalowała mikroprocesorowe sondy paliwa służące do kontroli ilości paliwa w zbiorniku, czujniki rejestrujące temperaturę i ciśnienie oleju oraz obroty silnika spalinowego. Informacje otrzymane z tych akesoriów pozwalają monitorować czy lokomotywy są w prawidłowy sposób użytkowane przez pracowników. Poza tym Orlen Koltrans zakupił terminale oraz kamery dzięki czemu możliwy jest stały kontakt z maszynistą. Zakupiony sprzęt produkcji Elte GPS ułatwia pracownikom plockiej spółki Orlen KolTrans w planowaniu działań logistycznych i administracyjnych. Jednocześnie system monitorowania GPS - SMOK pozwala obniżyć koszty utrzymania infrastruktury kolejowej.

ZAUFALI NAM